Společnost Johannese Mathesia
sdružení sudetoněmeckých evangelíků
  Aktuality     Sdružení     Zpravodaj     Církevní dějiny  

Deutsche Seite

Česko-německý seminář mládeže
ve Velké Lhotě u Dačic

"Češi a Němci v Čechách a na Moravě pod tolerančním patentem 1781-1784" byl tématem česko-německého semináře mládeže, který se konal ve dnech 15.-22. července 2005 ve Velké Lhotě u Dačic. Připravili ho společně Historická společnosti Veritas, Gymnázium Johannese Mathesia v Rochlitz (Sasko) a Společnost Johannese Mathesia - společenství sudetoněmeckých evangelíků.

Historická společnost Veritas, která se zabývá především dějinami české reformace, pořádá už několik let prázdninové pobyty pro mládež k různým historickým tématům. Při tom se velice osvědčilo spojení vědecké práce a diskusí o zajímavých otázkách s letní rekreací. V roce 2005 se tento seminář konal v rozšiřené podobě: K setkání se připojili i studenti gymnázia v saském městě Rochlitz. A této konstelaci odpovídalo i zvláštní téma: vzájemné vztahy právě Němců a Čechů na konci osmnácetého století.

Své dojmy z odlišných perspektiv popisují dva účastníci semináře: Alena Rezvuchina (nar. v roce 1990 v Petrohradě), která ve Velké Lhotě reprezentovala mládež žižkovského evangelického sboru, a Rainer Schmelzle (nar. 1925 v Novém Jíčíně), který se semináře účastnil jako pozorovatel pro Společnost Johannese Mathesia. Kromě toho dokumentujeme úvodní přednášku Jiřího Čepeláka k tématu "Česko-německé vztahy na území Čech a Moravy v přehledu do konce 18. století".


Česko-německý seminář mládeže
Další fotografie ze semináře najdete na webové stránce farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkov.Aktuality:

> Přednáška: Němečtí evangelíci v českých zemích v 20. stol.
> Vzpomínka na Německou evangelickou církev v Československu
> Dějiny Německé evangelické církve v ČSR na CD-ROM
> P. Smetana: Most k domovu (kázání)
> Česko-německý seminář mládeže ve Velké Lhotě
> A. Rezvuchina: Historie mnohem blíž
> R. Schmelzle: Společné protestantské kořeny
> J. Čepelák: Česko-německé vztahy do konce 18. století
> Fotografie ze semináře ve Velké Lhotě

Valid HTML 4.01!
© Copyright 2006-2019 Johannes-Mathesius-Gesellschaft - Evangelische Sudetendeutsche e.V.
www: https://www.mathesius.org Mail: info@mathesius.org
Webhosting: wyl.de Tuesday, 29-Jan-2019 12:48:23 CET