Společnost Johannese Mathesia
sdružení sudetoněmeckých evangelíků
  Aktuality     Sdružení     Zpravodaj     Církevní dějiny  

Deutsche Seite

Dějiny německé evangelické církve na CD-ROM

Dějiny Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v podání Oskara Sakrauskeho jsou nyní dostupné v elektronické podobě.

Od konce osmdesátých let vydala Společnost Johannese Mathesia (sdružení sudetoněmeckých evangelíků) šestidílné dějiny Německé evangelické církve, které na základě diáře církevního prezidenta Ericha Wehrenfenniga vypracoval a o početné archivní dokumenty doplnil bývalý biskup evangelické církve v Rakousku Oskar Sakrausky (1914-2006). První díl této publikace

  Oskar Sakrausky:
  Die Deutsche Evangelische Kirche
  in Böhmen, Mähren und Schlesien 1919-1921
  Heidelberg-Wien, 116 str.

vyšel v roce 1989 v poměrně malém nákladě a byl tehdy rychle rozebrán mezi vlastními členy společnosti. Proto tato dokumentace začátků německé evangelické církvi v ČSR dnes téměř v žádné vědecké knihovně není k nalezení.

Při příležitosti 90. výročí záložení Německé evangelické církve v ČSR se rozhodla Společnost Johannese Mathesia tuto významnou publikaci znovu zpřístupnit. První svazek, který se zabývá lety 1919-1921 byl celý zdigitalizován a je nyní k dispozici na CD-ROM (116 fotoreprodukcí ve formátu JPEG, ca. 102 MByte). Za výrobní cenu lze ho objednat zde:

  Christof Lange
  c/o Evangelical Theological Seminary of Prague
  Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9
  E-Mail: christof.lange@etspraha.cz
  Telefon: (00420) 777 893 292

Na CD se nacházejí nejen fotografickou reprodukci knihy, ale také textové soubory, které v dobře čitelné i citovatelné podobě obsahují kompletní text knihy. Tato textová verze je zároveň k nahlížení na webové stránce Mathesiovy společnosti:

Společnost Johannese Mathesia plánuje podobným způsobem postupně vydávat i další části šestidílných dějin Německé evangelické církve v ČSR.
Aktuality:

> Přednáška: Němečtí evangelíci v českých zemích v 20. stol.
> Vzpomínka na Německou evangelickou církev v Československu
> Dějiny Německé evangelické církve v ČSR na CD-ROM
> P. Smetana: Most k domovu (kázání)
> Česko-německý seminář mládeže ve Velké Lhotě
> A. Rezvuchina: Historie mnohem blíž
> R. Schmelzle: Společné protestantské kořeny
> J. Čepelák: Česko-německé vztahy do konce 18. století
> Fotografie ze semináře ve Velké Lhotě

Valid HTML 4.01!
© Copyright 2006-2019 Johannes-Mathesius-Gesellschaft - Evangelische Sudetendeutsche e.V.
www: https://www.mathesius.org Mail: info@mathesius.org
Webhosting: wyl.de Tuesday, 29-Jan-2019 12:48:30 CET