Společnost Johannese Mathesia
sdružení sudetoněmeckých evangelíků
  Aktuality     Sdružení     Zpravodaj     Církevní dějiny  

Deutsche Seite

Lutherrose

Cesta německých evangelíků
v letech 1919-1945

Evangelická církev augsburského vyznání v ČR a sudetoněmečtí evangelíci si připomínají 90. výročí založení Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Po první světové válce a rozpadu rakouské monarchie se rozešly také cesty evangelíků žijících na území Čech, Moravy a Slezska. V roce 1918 se spojili čeští evangelíci luterského a helvetského vyznání v Českobratrské církve evangelické a o rok později, v říjnu 1919, vznikla ze zbytků bývalých tolerančních církví Německá evangelická církev v ČSR nebo jak se potom nazývala: Německá evangelická církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Převážně v pohraničí v ní žili němečtí luteráni pouze 26 let, po vysídlení německého obyvatelstva roku 1945 přestala i jejich církev existovat.

V Praze měla Německá evangelická církev svoje sídlo v kostele sv. Michala, V jichářích. Do opuštěného chrámu se v roce 1947 nastěhovali opět evangelíci - nyní slovenské národnosti. Společné vyznání a odlišná historie jsou pro slovenské a německé luterány důvodem si dnes připomenout 90. výročí vzniku Německé evangelické církve.

Na dny 24.-25. října 2009 zvou společně Evangelická církev augsburského vyznání v ČR a Společnost Johannese Mathesia - Sdružení sudetoněmeckých evangelíků do kostela sv. Michala, V jirchářích: V sobotu 24. října v 17 hodin přednáší vídeňský historik Prof. Karl Schwarz k tématu "Německá evangelická církev v Československu 1919-1945". V neděli 25. řijna v 9,30 hodin připravují slovenští, čeští a němečtí evangelíci společnou trojjazyčnou bohoslužbu, při které budou vzpomínat na cestu německých luteránů mezi válkami.


Němečtí evangelíci v Československu 1919-1945

přednáší Prof. Karl Schwarz (Vídeň)
Sobota 24. října v 17 hodin u sv. Michala, V jirchářích


Evangelická bohoslužba

ke vzpomínce na cestu německých evangelíků v Československu
Neděle 25. října v 9,30 hodin u sv. Michala, V jirchářích
Aktuality:

> Přednáška: Němečtí evangelíci v českých zemích v 20. stol.
> Vzpomínka na Německou evangelickou církev v Československu
> Dějiny Německé evangelické církve v ČSR na CD-ROM
> P. Smetana: Most k domovu (kázání)
> Česko-německý seminář mládeže ve Velké Lhotě
> A. Rezvuchina: Historie mnohem blíž
> R. Schmelzle: Společné protestantské kořeny
> J. Čepelák: Česko-německé vztahy do konce 18. století
> Fotografie ze semináře ve Velké Lhotě

Valid HTML 4.01!
© Copyright 2006-2019 Johannes-Mathesius-Gesellschaft - Evangelische Sudetendeutsche e.V.
www: https://www.mathesius.org Mail: info@mathesius.org
Webhosting: wyl.de Tuesday, 29-Jan-2019 12:48:30 CET