Evangelické sbory augsburského vyznání v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1781-1918

(Kopie 1)

I. Ašská superintendence (německá)

II. Západní superintendence v Čechách (německá)

lIl. Východní superintendence v Čechách (česká)

IV. Moravskoslezská superintendence

  • 1. Brněnský seniorát (německo-český)
  • 2. Suchdolský seniorát (převážně český)
  • 3. Slezský seniorát (polsko-německý, jeden sbor český)

Před rokem 1900 byly Západní a Východní superintendence spojená, od roku 1861 rozdělená na český a německý seniorát.