Skip to main content

Co děláme

Mezi praktické činnosti Společnosti Johannese Mathesia patří:

- vydávání publikační řady "Erbe und Auftrag" a pravidelného zpravodaje "Glaube und Heimat"

- příprava historických výstav a dokumentací

- vzdělávací aktivity pro mládež

- vědecké poradenství pro konkrétní studie, disertace a diplomové práce

- evidence všech dostupných pramenů o životě evangelických sudetských Němců

- ekumenické kontakty k příbuzným institucím v Německu a Rakousku a spolupráce s Evangelickou komisí pro střední a východní Evropu (EKMOE) při Evangelické církvi v Německu