Skip to main content

Kdo jsme

Faráři a členové bývalé Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Sleszku se v roce 1953 spojili ve sdružení "Společenství sudetoněmeckých evangelíků". Chtěli především zachovat dědictví evangelické církve v Českých zemích a předávat ho dalším generacím. K tomu účelu vydávali časopis "Erbe und Auftrag" a zpravodaj pro členy sdružení "Glaube und Heimat".

 

V roce 1957 vzniklo pod jménem "Společnost Johannese Mathesia" další sdružení, které si kladlo za cíl zejména podporu církevně historického bádání. Vybralo své jméno po německém reformátorovi českých zemí Johannesi Mathesiovi. Mathesiova společnost vydala nemalý počet publikací, mezi jinými i šestidílné dějiny Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Sleszku od 1919 do 1939, jejichž autorem je bývalý biskup rakouské evangelické církve Oskar Sakrausky. V roce 2002 se obě sdružení sloučila pod společným jménem "Společnost Johannese Mathesia - sudetoněmečtí evangelíci".

Jako organizace odsunutých, která je otevřena i pro další přátele a podporovatele mimo okruh vyhnanců, spolupracujeme s křesťany evangelickými a katolickými, německými a českými i s jejich organizacemi ve prospěch pokoje a smíření. Společnost Johannese Mathesia dnes udržuje intensivní kontakty k vedení Českobratrské církve evangelické i k její jednotlivým sborům, k Evangelickému sboru německého jazyka v Praze, k české historické společnosti Veritas i k Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.