Skip to main content

Jak s k nám můžete připojit

Chcete-li být v kontaktu s naší společností, dejte nám to vědět:

  • Můžete se stát členem "Společnosti Johannese Mathesia". Tím dostáváte německý zpravodaj "Glaube und Heimat" a pozvání na výroční konference. Členové se zavazuji k placení členského příspěvku 20 EUR za rok.
  • Nebo se můžete připojit k přátelům společnosti, podporovat ji ideově nebo finančně podle vlastního uvážení a dostávat německý zpravodaj "Glaube und Heimat".

Členský příspěvek je možné uhradit v hotovosti při výročních konferencích nebo bankovním převodem. Členské příspěvky a dary můžete poslat na účet č. 12104, Bankhaus J. Faisst, Wolfach (BLZ 664 327 00).